RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawy pracownicze

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że wszystkie osoby uprawnione, zamierzające korzystać w bieżącym roku ze świadczeń ZFŚS, zgodnie z regulaminem mają obowiązek złożyć podpisaną klauzulę informacyjną oraz „Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej”, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS.
Informację oraz klauzulę informacyjną należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie przesłać skany dokumentów e-mailem na adres: szkola@ckziu.edu.pl lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: CKZiU w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka.
Dokumenty należy złożyć w terminie do końca kwietnia bieżącego roku.

Z poważaniem
Anna Dacka
Dyrektor CKZiU

Komisja socjalna:

Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 - Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Załącznik nr 4 - Umowa w sprawie pożyczki z ZFŚS

Załącznik nr 5 - Umowa poręczeniaOpublikował: Grzegorz Wawer
Publikacja dnia: 24.03.2022
Podpisał: Małgorzata Stańczyk
Dokument z dnia: 07.06.2017
Dokument oglądany razy: 2 706